Bulong Liên Kết Kèo Mái

Loại  Bát thép  thường dùng có quy cách 60x100x2 là dòng Bát có chất lượng, thép được mạ kẽm chống rỉ sét, được chấn theo kiểu chịu lưc, mặt liên kết với tắc kê sắt được khoan lỗ sẵn.

Danh mục:

Để tạo sự liên kết giữa hệ kèo thép nhẹ vào đà, dầm bê tông hay mái bê tông thì chúng ta sử dụng các phụ kiện bằng thép để liên kết lại với nhau. Như vậy để đảm bảo mọi yêu cầu kỹ thuật và tính chịu lực. Trong đó Bát và Tắc kê sắt mạ kẽm là 1 thành phần quan trọng trong việc liên kết các kèo thép nhẹ với hệ chịu lực.

Loại  tắc kê thép thường dùng có quy cách M10X10 là dòng Tắc kê có chất lượng, được thiết kế bằng thép.

Hình dạng kỹ thuật của Tắc kê liên kết:

Tắc kê sắt được khoan và đóng trực tiếp vào bề mặt bê tông của mái hoặc dầm, sàn..

Hình ảnh thực tế Tắc kê sắt:

Loại  Bát thép  thường dùng có quy cách 60x100x2 là dòng Bát có chất lượng, thép được mạ kẽm chống rỉ sét, được chấn theo kiểu chịu lưc, mặt liên kết với tắc kê sắt được khoan lỗ sẵn.

Hình dạng kỹ thuật của Bát liên kết:

Bát liên kết nếu dùng cho việc liên kết giữa kèo thép với điểm gối thì 1 mặt được khoan bắt vít trực tiếp vào mặt kèo thép nhẹ, mặt còn lại gối trược tiếp lên bề mặt gối và liên kết bằng tắc kê sắt. Trường hợp Bát được liên kết giưc kèo với kèo thì 2 mặt sẽ được kiên kết trực tiếp bằng vít tự khoan mạ kẽm.

Hình ảnh thực tế Bát thép:

Scroll to Top